Jelentkezés, felvételi

A programba pályázat útján lehet bekerülni.

A pályázatot a tanuló lakóhelye szerinti települési önkormányzat juttatja el - postai úton - az első helyen megjelölt középiskola címére.

A pályázati csomag letölthető innen!

A pályázat benyújtásának határideje 2019. december 11.
Ezzel egyidejűleg jelentkezni kell a központi írásbeli vizsgára is, amelynek határideje 2019. december 6.

2020. január 17-én a felvételit megelőző - nem szaktárgyi jellegű - válogatáson vesznek részt a tanulók: készségeket és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.
A kollégiumban töltött éjszakát követően a diákok 2020. január 18-án 10 órakor a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán vesznek részt magyarból és matematikából.

A pótló felvételi vizsga időpontja: 2020. január 23. 14 óra
Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód.

A programra felvételiző tanulók rangsorolása az alábbiak szerint történik:

  • a tanulmányi eredmények 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam első félévi osztályzatainak átlaga alapján (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, egy szabadon választott reáltantárgy) - maximálisan elérhető 25 pont (25%);
  • a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye magyarból és matematikából - maximálisan elérhető 50 pont (50%);
  • pszichológiai teszt - maximálisan elérhető 25 pont (25%).

A pályázat eredményéről 2020. február 8-ig tájékoztatjuk a jelentkezőket.

Tehetség

tehetseg

AJTP

ajtp

ECDL

ecdl

Pénziránytű

penziranytu

Sulinet

sulinet